Välkommen till vår förenings hemsida, roligt att du vill veta lite mer om oss!

Dalby & S Sandby Montessoriförening bildades 1986 av en grupp föräldrar som önskade montessoriförskola till sina barn. Föreningen har under de mer än trettio år som gått utvecklats från en liten förskolegrupp där föräldrar skötte det mesta, till två förskolor och en grundskola med tillhörande fritidshem, som drivs i egna fastigheter. Vi är idag en stabil organisation med väl inarbetade rutiner där det mesta sköts av anställd personal.

Föräldrarengagemang
Det som inte är förändrat genom åren är förväntningarna på och möjligheten till engagemang kring ditt barns förskola och skola. Vi ser det som en förmån!

Du kan välja att engagera dig på lite olika sätt, antingen övergripande för hela föreningen eller lokalt på den enhet där ditt barn går. Utöver styrelsearbete kan du delta i trivselgruppen, pr-/kommunikationsgruppen, bidragsgruppen, fixargruppen (trädgård/bygg/städ), vara fadder till nya medlemmar eller engagera dig i ett projekt där dina kompetenser kommer väl till pass.

Att du hjälper till med detta har många fördelar. Ditt barns miljö utom- och inomhus hålls extra fin och tilltalande, kostnadsbesparingar möjliggör extra satsningar på den pedagogiska verksamheten men och värdefulla kontakter med de andra föräldrarna skapar trivsel och trygghet. Att samlas en fin höstdag och kratta löv med skratt och samtal vid grillen eller fikabordet upplevs sällan som plikt.

Styrelsen
Styrelsen består av föräldrar som väljs på årsmötet och är också skolans huvudman. Denna styrelseform innebär att man som förälder också är arbetsgivare, men arbetsgivaruppgifterna sköts av styrelsen.
Vill du nå styrelsen är mailadressen styrelsen@dalbysandbymontessori.se

Dalby & S Sandby Montessoriförening är en ekonomisk föreningen. Som ny medlem gör familjen en medlemsinsats på 100 kr. I övrigt förekommer inga kostnader utöver samma månadsavgifter för förskole- eller fritidshemsplats som i de kommunala verksamheterna. Vår verksamhet är inte vinstdrivande.

Dokument – Stadgar
Dokument – Avgifter
Dokument – Klagomålsrutiner