Fritidshemmet erbjuder en stimulerande och meningsfull fritid innan och efter skoldagen, samt under loven. Vi erbjuder alla våra skolbarn som så önskar plats på fritids.

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid samt omsorg och stöd i utvecklingen. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik som stödjer varje enskilt barns fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Vi på fritids arbetar aktivt för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Barnen ska ha inflytande och lära sig att ta ansvar. Vi i personalen strävar efter att se det unika hos varje barn och arbetar medvetet med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. Vi ser oss som barnens handledare där vår roll är att inspirera, erbjuda spännande upplevelser och utmaningar samt ge barnen verktyg att själva klara sin vardag både socialt och praktiskt.

Vi ser barnens lek som deras arbete, vilket alltid leder till kunskap. Möjligheten till den fria leken är viktig men vi vill även erbjuda och inspirera till arbete i vår ateljé och vårt elevkök, pyssel och spel, pedagogstyrda lekar, musik och drama, rörelse och idrott men också möjlighet till en lugn stund med en bra bok eller att få hjälp med en läxa.

Skrylleängskolan ligger precis intill ett stort friluftsområde med skog, äng, damm och grillplatser. En unik möjlighet som vi tar väl vara på året runt med regelbundna ”utedagar” i skog och mark. Dragkärran lastas med eftermiddagens mellanmål som t.ex. smörgås och varm choklad eller grillkorv och sedan ger vi oss iväg.

På sommaren följer vi stigen genom naturreservatet till Dalbys friluftsbad.

Fritidshemmets verksamhet är integrerad i grundskolan. Vi som arbetar på fritids följer barnen hela dagen och har ett nära samarbete med både grundskolans lärare och föräldrar. En av oss sitter i hallen på morgonen och tar emot var och en och det är oss ni föräldrar möter när ni hämtar era barn på eftermiddagen. Det ger både barn och föräldrar trygghet.