Vi har valt montessoripedagogiken för våra barn då vi tycker att den har många fördelar och för att den är lika aktuell idag som för hundra år sedan.

Det första du lägger märke till när du kommer in i våra verksamheter är att miljön är helt anpassad efter barnens behov och storlek. För oss är det viktigt att barnen redan från mycket tidig ålder ska kunna vara självständiga. I förskolan är montessoriledorden; hjälp mig att göra det själv! I skolan är montessoriledorden; hjälp mig att förstå! Vi klär inte på barnet, vi hjälper barnet att klä på sig själv. Vi berättar inte för barnen hur det är, vi hjälper barnen att själva komma fram till hur det är.

Utöver värme, omtanke, respekt och en frisk och tilltalande miljö är tid det värdefullaste vi kan ge barnen. Hos oss får även de allra yngsta all den tid de behöver för att t.ex. klä på sig ytterkläder själv och sedan gå en promenad i egen takt utan vagnar och utan brådska. Att få gå upp för en kulle eller en trappa så många gånger de vill, att få bära tungt, att få plocka smått, att få torka upp utspillt, att helt enkelt få tid att känna att de behärskar sin kropp och kan klara av att göra saker på egen hand är centralt i en montessoriverksamhet.

Även för de äldre barnen är tid viktigt. Tid för pedagogerna att kunna se varje barn för att förstå var det befinner sig i sin utveckling, vad det är som inspirerar barnet och när barnet behöver uppmuntran för att komma vidare. Barnet behöver tid för samtal, tid att lyssna och berätta, tid att lösa konflikter och tid för att förstå och upptäcka saker själv. Vi stör inte ett barn i koncentration. Alla har rätt att få arbeta klart utan att bli störda. Redan på förskolan pratar vi om barnens aktiviteter som arbete. Inte för att det är kravfyllt utan för att visa på respekten för vad de gör.

Montessoripedagogiken arbetar också med sensitiva perioder. När barnet är som mest mottagligt för att utveckla särskilda kunskaper och förmågor ska det också få arbeta med och utforska dessa kunskaper och förmågor. Dr Maria Montessori såg t.ex. tidigt att barnet var som mest mottagligt för språkutveckling i förskoleåldern. Våra barn har oftast kommit mycket långt i sin läs- och skrivutveckling redan före skolstart.

I montessoripedagogiken finns en stark tro på att barn föds med en egen inre drivkraft att utvecklas och en vilja att lära sig för sin egen skull. Pedagogens uppgift blir därför att noggrant observera barnet för att kunna erbjuda utmaningar som är intressanta, spännande och på rätt nivå.

Vår förenings ledord och det centrala i vårt måldokument är helt enkelt: Se barnet!

Följ gärna några av nedanstående länkar om du vill lära dig mer om montessoripedagogiken:

www.montessoriforbundet.se/pedagogiken

www.mmi-institutet.se/vad-ar-montessori-se

 

Here are some impressions from Montessori around the world. Enjoy!