Anmälan till sexårsverksamheten och grundskolans köregister

 

Verifiering

Upplysningar:

Kölista för antagning finns upprättad och baseras på anmälningsblankettens ankomstdag. Antagning sker efter följande kriterier:

  1. Barn som går i vår förenings förskoleklass/förskola
  2. Syskonförtur
  3. Kötid

Köande kommer att tillfrågas om de önskar kvarstå i kön. Om svar inte erhålles, förbehåller vi oss rätten att stryka barn ur kön. Det är därför viktigt att alltid anmäla adressändring till kansliet!
En plats i kön innebär inte att barnet är garanterat plats i någon av föreningens skolor.
Ansvarig för kön är grundskolans rektor, rektor@dalbysandbymontessori.se.
Ansökan till förskoleverksamheten görs på separat blankett.