Avgifter 2017

Förskolan

1-2 år
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Deltid
1113
675
238
0
Heltid
1313
875
438
0

 

Deltid avser max 30 tim/v enl inlämnat schema.

Månadsavgiften debiteras 12 månader om året. Juli blir avgiftsfri för 6 åringar som slutar förskolan och börjar på Skrylleängskolan, förutsatt att plats inte utnyttjas i juli månad.
Barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till plats i förskolan under tiden 8.00 – 14.00 max 30 tim/v. Första månaden efter syskonets födelse finns möjlighet att använda tid utöver den angivna tiden. För barn till arbetslösa kan omsorgstiden utökas vid anställning eller liknande, efter överenskommelse med förskolan. Uppehåll kan av föräldralediga begäras i juli om plats inte utnyttjas, övriga månader debiteras deltidstaxa.

________________________________________________________________________

Fritidshem (6-12 år)

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
875
438
306

 

Månadsavgiften debiteras 12 månader om året. Juli blir avgiftsfri för de barn som inte utnyttjar platsen i juli.

Fritidsklubb (för elever 10-12 år) avgift 300:- / månad

Fritidsklubben öppen efter skolans slut fram till klockan 16.00 (dvs. ingen morgonomsorg), under lovdagar öppet 8.30 – 16.00. Under juli månad är fritidsklubben stängd och avgiftsfri.

________________________________________________________________________

Begränsningsregel:
Om inkomsten i hushållet där barnet är folkbokförd understiger 43 760 per månad i genomsnitt inträder en begränsningsregel.
Ansökan lämnas av förälder på eget initiativ.

Förskolan:

1-2 år
Barn 1 – 3% av inkomsten, dock högst 1 313 kr/mån
Barn 2 – 2% av inkomsten, dock högst 875 kr/mån
Barn 3 – 1% av inkomsten, dock högst 438 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

3-5 år
Barn 1 – 2,4% av inkomsten, dock högst 1 050 kr/mån
Barn 2 – 1,6% av inkomsten, dock högst 700 kr/mån
Barn 3 – 0,8% av inkomsten, dock högst 350 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

Fritids:
Barn 1 – 2% av inkomsten, dock högst 875 kr/mån
Barn 2 – 1% av inkomsten, dock högst 438 kr/mån
Barn 3 – 0,7% av inkomsten, dock högst 306 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

Barn 1 är det yngsta av barnen. Har hushållet 2 barn på förskolan och 2 barn på fritids, så är det äldsta barnet på fritids som är barn 4.
Antal barn räknas även de barn placerade i annan privat eller kommunal omsorg, meddelas kansliet separat.