Avgifter 2019

Förskolan

1-2 år / 3-5 år
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Deltid
1225 / 940
750 / 560
275 / 180
0
Heltid
1425 / 1140
950 / 760
475 / 380
0

 

Deltid avser max. 30 timmar/vecka inom tidsramen 8.00-16.00, enligt inlämnat schema.

Ändrad avgift fr.o.m. oktober det året barnet fyller 3 år.

Månadsavgiften debiteras 12 månader om året. Juli blir avgiftsfri för 6-åringar som slutar i förskolan och börjar på Skrylleängskolan, förutsatt att platsen inte utnyttjas under juli månad.

Barn till föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats i förskolan under tiden 8.00-14.00, max. 30 timmar/vecka. Första månaden efter syskonets födelse finns möjlighet att använda tid utöver den angivna tiden.
Plats erbjuds inte för barn till föräldralediga och arbetssökande under juli månad, under grundskolans lov under terminstid samt på klämdagar. Avgiften är densamma som för deltidsomsorg enligt ovan, och juli månad är avgiftsfri.
För barn till arbetssökande kan omsorgstiden utökas vid anställning, efter överenskommelse med förskolan.

________________________________________________________________________

Fritidshem (6-12 år)

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
950
475
332
0

Månadsavgiften debiteras 12 månader om året. Juli blir avgiftsfri för de barn som inte utnyttjar platsen i juli.

Barn till föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats i fritidshemmet efter skoldagens slut fram till klockan 16.00. Första månaden efter syskonets födelse finns möjlighet att använda tid utöver den angivna tiden.
Plats erbjuds inte för barn till föräldralediga och arbetssökande under juli månad, under grundskolans lov under terminstid samt på klämdagar. Avgiften är densamma som för fritidsklubben enligt nedan, och juli månad är avgiftsfri.
För barn till arbetssökande kan omsorgstiden utökas vid anställning, efter överenskommelse med fritidshemmet.

Fritidsklubb (för elever 10-12 år) avgift 300:- / månad

På skoldagar är fritidsklubben öppen efter skolans slut fram till klockan 16.00 (dvs. ingen morgonomsorg), och under lovdagar är den öppen 8.30 – 16.00. Under juli månad är fritidsklubben stängd och avgiftsfri.

________________________________________________________________________

Begränsningsregel:
Om den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört understiger 47 490 kronor per månad i genomsnitt inträder en begränsningsregel. Ansökan om att omfattas av denna lämnas av förälder på eget initiativ. Månadsavgiften beräknas då i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst enligt nedan.

Förskolan:

1-2 år
Barn 1 – 3% av inkomsten, dock högst 1425 kr/mån
Barn 2 – 2% av inkomsten, dock högst 950 kr/mån
Barn 3 – 1% av inkomsten, dock högst 475 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

3-5 år
Barn 1 – 2,4% av inkomsten, dock högst 1140 kr/mån
Barn 2 – 1,6% av inkomsten, dock högst 760 kr/mån
Barn 3 – 0,8% av inkomsten, dock högst 380 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

Fritids:
Barn 1 – 2% av inkomsten, dock högst 950 kr/mån
Barn 2 – 1% av inkomsten, dock högst 475 kr/mån
Barn 3 – 0,7% av inkomsten, dock högst 332 kr/mån
Barn 4 – Ingen avgift

Barn 1 är det yngsta av barnen. Har hushållet 2 barn på förskolan och 2 barn på fritids, så är det äldsta barnet på fritids som är barn 4. I antalet barn medräknas även barn som är placerade i annan privat eller kommunal omsorg, vilket måste meddelas kansliet. Avgiften ändras månaden efter skriftlig begäran enligt begränsningsregeln lämnats till kansliet.

Inkomstuppgift ska lämnas:
• När barnet placeras
• Efter begäran från kansliet
• När hushållets inkomst ändras.

Familjer som inte lämnar begärda inkomstuppgifter debiteras alltid högsta avgiften.

Som familj/hushåll räknas två sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress. För barn som vistas växelvis hos föräldrarna beräknas avgiften utifrån inkomsten där barnet är folkbokfört.

Hushåll med inkomst om minst 47 490 lämnar inte inkomstuppgift.