Föreningen driver två förskolenheter. En i Dalby med avdelningarna Bokskogen och Bokfröet och en i Södra Sandby med avdelningarna Paradiset och Kärnhuset.
Varje enhet har en småbarnsgrupp för 12 stycken barn i åldern 1–2,5 år och en större grupp på 30-40 (Dalby, där en tredjedel har utepedagogik enl. rullande schema) resp. 20–30 (Sandby) stycken barn i åldern 2,5 – 5 år.
Förskolorna ligger lite i utkanten av centralorterna med tillgång till en fantastisk utemiljö. Stora trädgårdar med alla möjligheter till olika aktiviteter alla årstider. Stora träd som ger skugga en varm sommardag, planteringar och bärbuskar, stora ytor att springa på och lekredskap i naturmaterial. I Dalby ligger förskolan i anslutning till naturreservat och Skryllegårdens friluftsområde. I Södra Sandby kan man gå direkt ifrån trädgården ut till vårt eget Naturklassrum.
Miljön och pedagogiken på våra två förskolor präglas av tillgänglighet och respekt för både stora och små. Möbler och materiel är anpassade efter barnens storlek och barnen kan på egen hand plocka fram det som lockar just nu. Ibland är det skönt att sätta händerna i något välbekant och ibland finns suget efter något nytt och utmanande. Att få ta sig an världen efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt är härligt för självkänslan.
Dagarna fylls av gemenskap, samarbete, närhet, värme, glädje, respekt, tålamod och tid för just det som fångar barnets intresse.
En viktig roll vi har som pedagoger är att stärka barnets självkänsla genom att acceptera alla barn utifrån deras förutsättningar. Vi dokumenterar det som sker i barnens utveckling för att kunna erbjuda dem nya utmaningar.
Vi sätter dialogen med dig som förälder i fokus. Vår strävan är att ha ett gott samarbete med dig kring ditt barns utveckling och tid på våra förskolor.
På morgonen möter ni alltid en pedagog som sitter i hallen och tar emot dig och ditt barn, allt för att skapa en bra start på dagen.

Barnet i montessoriförskolan
Vi arbetar utifrån mottot ”Hjälp mig att göra det själv.” Under barnets första utvecklingsstadium, förskoleåldern, ägnar barnet all sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, delta i ett socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker.
I vår lugna och ljusa miljö erbjuder vi barnen många intressanta saker som lockar till aktivitet, samtidigt som de ges frihet att välja det som överensstämmer med den egna utvecklingsnivån.
Hos oss är barnets lek så viktig att vi kallar den för arbete.
Praktiska vardagsövningar är precis vad det låter som. Övningar som ger barnen möjlighet att i sin egen takt träna sig att klara vardagen. Allt från att klä av och på sig själv till att baka, tvätta kläder och hålla ordning i vår miljö.
Hos oss finns också intressanta sensoriska materiel där barnen ges möjlighet att förfina sina sinnen och få konkreta upplevelser av smak, lukt, syn, hörsel och känsel.
Språk, matematik, geografi, historia, zoologi och botanik är andra spännande områden som barnen arbetar med. Den skapande verksamheten, bild, sång och musik, rim och ramsor är dagliga inslag i vår verksamhet.
Arbetet läggs upp utifrån styrdokumenten i Lpfö18.

Montessorimaterialen
I en montessoriförskola har varje material sin bestämda plats. Det skapar struktur och ordning samt gör det lättare för barnet att hitta bland materialen.
De kan delas in i fyra olika kategorier – praktiskt, sinnestränande, teoretiskt och kulturellt. Materialet går från enkelt till svårare, från konkret till abstrakt och är konstruerat så att barnet indirekt förbereds för kommande inlärning. I materialet finns också en inbyggd felkontroll som gör det möjligt för barnet att rätta sig själv.