Anmälan till Skrylleängskolans köregister
Upplysningar:

Turordningen baseras på det datum anmälan kommit föreningen till handa. Barn antas i den ordning de står upptagna i kön. Föreningen tillämpar syskonförtur. En plats i kön innebär inte att barnet är garanterat plats i någon av föreningens förskolor.

Frågor om förskolekön och antagning besvaras av köansvarig på respektive förskola.