Anmälan till Skrylleängskolans köregister
Upplysningar:

Turordningen baseras på det datum anmälan kommit föreningen till handa. Barn antas i den ordning de står upptagna i kön. Föreningen tillämpar syskonförtur. En plats i kön innebär inte att barnet är garanterat plats i någon av föreningens förskolor.

Vi uppdaterar kölistan årligen. Du får då ett mejl till ovan angiven mejladress med förfrågan om att stå kvar i kön. Detta behöver du svara på inom angiven tidsram, annars förlorar ni er köplats.

Frågor om förskolekön och antagning besvaras av köansvarig på respektive förskola.