BOKFRÖET & BOKSKOGEN

I utkanten av Dalby och med närhet till ett naturreservat samt Skryllegårdens friluftsområde ligger Bokskogen & Bokfröet.
Bokfröet är vår minsta avdelning i Dalby med plats för 12 barn i åldrarna 1-2,5år. Bokskogen har plats för många barn, 30-40 stycken, då vi har stora rymliga lokaler och därtill bedriver utepedagogik för barn i åldrarna 2,5-5 år.

Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna sig sedda och utifrån sina unika förutsättningar, kan ta del av och vara delaktig i det som erbjuds. Som pedagog arbetar vi utifrån mottot “Hjälp mig att göra det själv.” Barnet har en inre naturlig vilja att bli självständig vilket till exempel kan vara att klä av eller på sig själv, förstå det sociala samspelet och övervinna andra roliga utmaningar. Genom att stötta barnet i sin strävan mot självständighet stärks också barnets självkänsla vilket leder till att det känner större frihet. Vi erbjuder en rik, inspirerande och tillåtande inomhusmiljö där barnet vägleds utifrån sin utvecklingsnivå och sitt intresse. På Bokskogen har barnet dessutom möjlighet att varje dag välja mellan att vara inomhus eller delta i vår uteverksamhet. Våra fina omgivningar erbjuder spännande och berikande upplevelser. Montessoripedagogiken ligger till grund för verksamheten och vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö18.