Föreningen

Dalby & S Sandby Montessoriförening
Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

Telefon 046 – 20 21 45
E-Mail styrelsen@dalbysandbymontessori.se
E-Mail kansli@dalbysandbymontessori.se

______________

Skrylleängskolan

Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

Telefon 046 – 20 21 45
E-Mail rektor@dalbysandbymontessori.se

______________

Skrylleängskolans Fritishem i Dalby

Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

Telefon 0709 – 18 19 02
E-Mail fritids@dalbysandbymontessori.se

______________

Bokfröet och Bokskogen Förskolan i Dalby

Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

Telefon 046 – 20 01 82
E-Mail anna.linden@dalbysandbymontessori.se

______________

Kärnhuset och Paradiset Förskolan i Södra Sandby

Sandby 605, 247 91 Södra Sandby

Telefon 046 – 511 11
E-Mail kristina.nilsson@dalbysandbymontessori.se