PARADISET & KÄRNHUSET

Strax utanför Södra Sandby ligger Paradiset & Kärnhuset där vår stora tomt är en fantastisk plats för att lära och leka och man går med lätthet direkt ifrån trädgården ut till vårt eget Naturklassrum.
Småbarnsgruppen på Kärnhuset är 12 stycken barn i åldern 1–2,5 år och Paradiset har 20–30 barn i åldern 2,5 – 5 år.

I vår lugna och ljusa miljö erbjuder vi barnen många intressanta saker som lockar till aktivitet, samtidigt som de ges frihet att välja det som överensstämmer med den egna utvecklingsnivån. Vi ger barnen möjlighet att i sin egen takt träna sig att klara vardagen. Allt från att klä av och på sig själv till att baka, tvätta kläder och hålla ordning i vår miljö. Hos oss finns också intressanta sensoriska materiel där barnen ges möjlighet att förfina sina sinnen och få konkreta upplevelser av smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Språk, matematik, geografi, historia, zoologi och botanik är andra spännande områden som barnen arbetar med. Den skapande verksamheten, bild, sång och musik, rim och ramsor är dagliga inslag i vår verksamhet. Arbetet läggs upp utifrån styrdokumenten i Lpfö18.