SKRYLLEÄNGSKOLAN

Skrylleängskolan är en relativt liten skola som ligger naturskönt i utkanten av Dalby, strax intill Skrylles naturreservat. Här ligger fokus på att eleverna känner delaktighet, får uppmuntran och hjälp till självhjälp. Andra ledord är frihet under ansvar, individanpassning och en självklar plats i gemenskapen. Eleverna går i åldersintegrerade klasser och vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg miljö.

Montessoripedagogiken ligger till grund för verksamheten och undervisningen följer svensk grundskolas styrdokument.

Om Fritids

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid, samt omsorg och stöd i utvecklingen. Vi som arbetar på fritids följer barnen hela dagen och har ett nära samarbete med både föräldrar och grundskolans lärare.

Vi erbjuder alla våra skolbarn som så önskar plats på fritids. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik som stödjer varje enskilt barns fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.