Anmälan till förskolornas köregister

 Upplysningar:

Ködatum är det datum anmälan kommit föreningen till handa. En plats i kön innebär inte att barnet är garanterat plats i någon av föreningens förskolor. Föreningen tillämpar syskonförtur. Barn erbjuds plats utifrån:

  1. barngruppernas sammansättning
  2. syskonförtur
  3. ködatum

Vi uppdaterar kölistan årligen. Du får då ett mejl till ovan angiven mejladress med förfrågan om att stå kvar i kön. Detta behöver du svara på inom angiven tidsram, annars förlorar ni er köplats.

Frågor om förskolekön och antagning besvaras av köansvarig på respektive förskola.