ANTAGNINGSREGLER

Direktiv om antagning till föreningens verksamhet

Beslut om antagning till verksamheten i Dalby & S Sandby Montessoriförening

Delegering av antagningsbeslut
Styrelsen har delegerat beslut om antagning till förskolan i Dalby (Bokskogen
och Bokfröet) till enhetsansvarig Anna Lindén; förskolan i S Sandby (Paradiset
och Kärnhuset) till enhetsansvarig Kristina Nilsson; samt förskoleklass och
grundskola till rektor Ann-Sofie Snygg Kvernes.

Ansökan
Ansökan till någon av föreningens verksamheter ska göras skriftligen på
särskild blankett. Separata kölistor för våra förskolor, förskoleklass och
grundskola ska finnas upprättade. Beslut om antagning fattas av föreståndare
eller rektor enligt delegeringen ovan utifrån urvalsreglerna.

Urvalsregler
För förskolan gäller antagning efter följande kriterier:
1. Syskonförtur
2. Kötid

För förskoleklassen gäller antagning efter följande kriterier:
1. Barn som går i verksamhetens förskola
2. Syskonförtur
3. Kötid

För grundskolan gäller antagning efter följande kriterier:
1. Barn som går i verksamhetens förskoleklass/förskola
2. Syskonförtur
3. Kötid

Kötiden räknas från det datum och den tid som den skriftliga ansökan mottagits
av föreningen.

Övrigt
Köblanketter och urvalsregler ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida
samt vid förfrågan skickas till den som begär detta.

Detta direktiv är beslutat vid stämma 2014-03-27 och gäller tills vidare.