ANTAGNINGSREGLER

Direktiv om antagning till föreningens verksamhet

Beslut om antagning till verksamheten i Dalby & S Sandby Montessoriförening

Delegering av antagningsbeslut
Styrelsen har delegerat beslut om antagning till:

-Enhetsansvarig för förskolan i Dalby (Bokskogen och Bokfröet): Anna Lindén 

-Enhetsansvarig för förskolan i S Sandby (Paradiset och Kärnhuset): Kristina Nilsson 

-Rektor för förskoleklass och grundskola: Ann-Sofie Snygg Kvernes

Ansökan
Ansökan till någon av föreningens verksamheter ska göras skriftligen via digitalt formulär som finns publicerad på föreningens hemsida.

Våra förskolor, förskoleklass och grundskola har separata kölistor. 

Kötiden räknas från det datum och den tid som den skriftliga ansökan mottagits
av föreningen.

Länk till formulär kölista förskola

Länk till formulär kölista förskoleklass och grundskola

Urvalsregler

Beslut om antagning fattas av enhetsansvarig eller rektor enligt delegeringen ovan samt utifrån följande urvalsregler:

För förskolan gäller antagning efter följande kriterier:
1. Åldersfördelningen i barngrupperna 
2 Syskonförtur
3. 
Kötid

För förskoleklassen gäller antagning efter följande kriterier:
1. Barn som går i verksamhetens förskola
2. Syskonförtur
3. Kötid

För grundskolan gäller antagning efter följande kriterier:
1. Barn som går i verksamhetens förskoleklass/förskola
2. Syskonförtur
3. Kötid

Övrigt
Länk till digitalt anmälningsformulär och urvalsregler ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida
samt vid förfrågan skickas till den som begär detta.

Kölistan uppdateras årligen genom att de som anmält sig till kölistan får ett  mejl till den mejladress de angett i anmälan med en uppmaning att bekräfta om de fortfarande önskar stå kvar i kön, samt information om att om man inte svarar  inom angiven tidsram förlorar man sin köplats.

Detta direktiv är beslutat vid stämma 2014-03-27 och gäller tills vidare.. ()